January 2020

Programma Cantabile in 2020 (onder voorbehoud)

Ons koor heeft haar programma voor 2020 al grotendeels rond. Een mooi afwisselend programma!

Op zaterdagavond 18 april nemen we naast veel andere koren en muziekverenigingen uit Hattem deel aan het Bevrijdingsfestival. Ons onderdeel in dat programma voeren we uit samen met het Huygens Vocaal Ensemble, dat ook onder leiding staat van onze dirigent Hans Tijssen.

Op zaterdag 13 juni volgt er dan een zomernachtconcert, ook in Hattem. Dat zal een gevarieerd programma worden waarover de muziekcommissie nog met de dirigent moet overleggen.

En in oktober komt er een dubbele herhaling van ons laatste concert van ‘The Armed Man’ en wel op zaterdag 24 oktober in Zwolle en zondag 25 oktober in Epe. Ook voor dit project werken we samen met het Huygens Vocaal Ensemble.

Het jaar wordt afgesloten met een concert van de ‘Missa Criolla’ van Ariel Ramirez. Uiteraard weer samen met de Argentijnse specialisten van ruim een jaar geleden.

Voor een goede verhouding van de stemmen binnen het koor is een aanvulling met een enkele hoge sopraan gewenst. Het is ook mogelijk om op projectbasis aan een of meerdere concerten deel te nemen. Voor meer informatie
www.cantabilehattem.nl of contact via secretaris@cantabilehattem.nl

©2007 - 2020 Cantabile Contact Me